Specjalizacje


Prawo migracyjne

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski przez podmioty zagraniczne, jak również przedsiębiorców z Polski, w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością zatrudniania cudzoziemców i, co za tym idzie, legalizacją ich pobytu i pracy.  Co raz częściej w ostatnich czasach można się spotkać z sytuacją braku na rynku krajowym specjalistów lub managerów posiadających odpowiednie kwalifikacje niezbędne do zajmowania odpowiedniego stanowiska. Występuje również sytuacja kiedy to pracodawca polski deleguje pracownika do swojego przedsiębiorstwa w innym kraju w celu wykonania pracy w dłuższym okresie.

Największy udział pod względem liczby imigrantów w Polsce w ostatnich latach mają obywatele państw byłego ZSRR, przede wszystkim Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii. Polscy pracodawcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców z tych krajów i to nie tylko do pracy fizycznej, lecz również na stanowiskach średniego lub wyższego szczebla, a także specjalistów IT i inżynierów. Przepisy prawa polskiego wprowadzają spore ułatwienia dla pracowników z wymienionych państw wschodnich, co pozwala na ich szybkie zatrudnienie bez konieczności czekania na wydanie zezwolenia na pracę lub wykonania Testu Rynku Pracy

Międzynarodowy profil naszej Kancelarii oraz współpraca z prawnikami i specjalistami zagranicznymi pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych przy projektach przewidujących delegowanie personelu oraz legalizację jego pobytu i pracy w Polsce lub innym państwie UE lub spoza UE. Przy realizacji tych projektów bierzemy pod uwagę zarówno przepisy migracyjne, podatkowe, administracyjne obowiązujące w kraju pochodzenia cudzoziemca jak i miejsca jego planowanego pobytu. Pomagamy pracownikom z zagranicy w kontaktach z urzędami pracy, Strażą Graniczną, właściwymi wojewodami, sądami i innymi organami władzy państwowej i samorządowej. Z pełną listą krajów w których prowadzimy obsługę prawną w zakresie prawa migracyjnego można zapoznać się w zakładce Obsługa międzynarodowa.

Wybrane usługi:

Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych:

 • legalizacja pobytu i pracy na terenie Polski i UE
 • zezwolenia na pobyt i pracę
 • EU Blue Card
 • złożenie i rejestracja oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 • uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (tzw. Test Rynku Pracy)
 • zarejestrowanie pobytu obywatela UE w Polsce
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów migracyjnych
 • delegowanie pracowników z i do Polski
 • umowy o pracę, zlecenia, o dzieło dla cudzoziemców
 • sprawy wizowe,
 • inne

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  06.05.2024

  Pomoc uchodźcom z Ukrainy - 8 kluczowych zmian po nowelizacji specustawy

  Czytaj więcej →

  15.04.2024

  Zawieszenie programu Poland.Business Harbour. Co dalej z relokacją…

  Czytaj więcej →

  12.04.2024

  Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce. Jak się przygotować do kontroli…

  Czytaj więcej →

  07.07.2023

  Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego – o czym powinni pamiętać…

  Czytaj więcej →

  29.03.2023

  Czy cudzoziemiec - członek zarządu polskiej fundacji potrzebuje zezwolenia…

  Czytaj więcej →

  10.03.2023

  Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy – beneficjentów…

  Czytaj więcej →

  09.02.2023

  Zmiany zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

  Czytaj więcej →

  18.01.2023

  Ograniczenie możliwości zatrudnienia cudzoziemców w projekcie nowej…

  Czytaj więcej →

  23.11.2022

  Zezwolenie na pracę dla członków zarządu i prokurentów w spółkach…

  Czytaj więcej →

  15.11.2022

  Zatrudnienie obywateli Rosji w Polsce – zniesienie uproszczeń

  Czytaj więcej →