Specjalizacje


Zamówienia publiczne

Wiodącym prawnikiem w dziedzinie zamówień publicznych w Dudkowiak & Kopeć jest adwokat Tomasz Kopeć. Pod jego kierownictwem zespół Kancelarii świadczy usługi w sprawach zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców. 

Po stronie wykonawców w głównej mierze dokonujemy analizy regulacji przetargowych oraz pod tym kątem doradzamy w procesie przygotowania oferty. Służymy pomocą w sprawach wymagających zastosowania środków ochrony prawnej. Na późniejszym etapie nasze usługi wychodzą poza ramy postępowania przetargowego, dlatego wspieramy naszego klienta w procesie wykonania, zakończenia oraz rozliczenia zamówienia publicznego. 

Po stronie zamawiających nasze usługi skupiają się między innymi na doradztwie przy redagowaniu SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz redagowaniu regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów ustalających reguły postępowania w sprawach zamówień publicznych. W poszczególnych postępowaniach przetargowych służymy pomocą w ich przygotowaniu oraz przeprowadzaniu.

Zespół specjalistów od prawa umów (kontraktów) przygotowuje dla zamawiających wzorce umowne, a także konkretne umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na zlecenie zamawiających, prawnicy naszej Kancelarii sporządzają opinie prawne na temat stosowania konkretnych przepisów lub rozwiązywania problemów powstałych na kanwie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W sprawach spornych Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zastępstwo procesowe świadczymy zarówno na rzecz zamawiających i wykonawców.

Wybrane usługi:

 • Przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia)
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych 
 • Postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą)
 • Reprezentacja w zagranicznych zamówieniach publicznych 
 • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 
 • Umowy konsorcjum
 • Weryfikacja ofert
 • Weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy 

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com

Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć

Artykuły tematyczne

  19.02.2019

  Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach…

  Czytaj więcej →