Szwecja

Obsługa prawna w Szwecji (Adwokat, Prawnik Szwecja)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS SWEDEN

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami szwedzkimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Szwecji. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku szwedzkim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa szwedzkiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz szwedzkim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami szwedzkimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w Szwecji

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Szwecji
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek szwedzkich 
 • przejmowanie spółek szwedzkich (M&A)
 • audyt prawny spółek szwedzkich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości szwedzkich
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Szwecji
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami szwedzkimi
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami szwedzkimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków ze Szwecji
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Szwecji
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach szwedzkich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Szwecji
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Szwecji 
 • egzekucja należności w Szwecji
 • windykacja należności ze Szwecji

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Szwecji 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Szwecji (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania w Szwecji,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Szwecji 
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Szwecji
 • ochrona praw autorskich w Szwecji

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie szwedzkich przepisów transportowych 
 • spory z szwedzkimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w szwedzkim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Szwecji