Ukraina

Obsługa prawna na Ukrainie (Adwokat, Prawnik Ukraina)

DUDKOWIAK & KOPEĆ, MISECHKO ASSN.

Nasza Kancelaria posiada oddział na Ukrainie funkcjonujący jako Dudkowiak & Kopeć, Misechko Assn. Nasz ukraiński prawnikadwokat Volodymyr Misechko – specjalizuje się w szeroko pojętym ukraińskim prawie cywilnym i handlowym. Mecenas Misechko posiada bogate doświadczenie w obsłudze polskich spółek i przedsiębiorców na terenie Ukrainy.

Biuro naszego ukraińskiego adwokata zlokalizowane jest w Kijowie, jednak usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju — m. in. w Łucku, oraz we Lwowie.

Obsługa prawna na Ukrainie realizowana jest w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszym ukraińskim adwokatem.

Zapraszamy do kontaktu:


Volodymyr Misechko

Prawnik na Ukrainie

Volodymyr Misechko

Adwokat - Ukraina

Volodymyr Misechko

Kontakt:

Vladymyrskay st., 76 B, 7
Kijów


Zakres obsługi prawnej na Ukrainie

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w Ukrainie
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek z Ukrainy
 • przejmowanie spółek z Ukrainy (M&A)
 • audyt prawny spółek z Ukrainy

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości w Ukrainie
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Ukrainie
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z Ukrainy
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z Ukrainy

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków w Ukrainie
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Ukrainie
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach Ukrainy

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w Ukrainie
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Ukrainie
 • egzekucja należności w Ukrainie
 • windykacja należności w Ukrainie

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Ukrainie
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Ukrainy
 • asysta w sprawach aresztowania w Ukrainie

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w Ukrainie
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Ukrainie
 • ochrona praw autorskich w Ukrainie

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w Ukrainie
 • spory z ubezpieczalniami w Ukrainie

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Ukrainie

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w Ukrainie