USA

Obsługa prawna w USA (Adwokat, Prawnik USA)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS USA

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami amerykańskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Stanów Zjednoczonych. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku amerykańskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa amerykańskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami amerykańskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej w USA

Prawo spółek

 • rejestracja spółek w USA
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek z USA
 • przejmowanie spółek z USA (M&A)
 • audyt prawny spółek z USA 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości w USA
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w USA
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z USA
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z USA

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków w USA
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w USA
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach USA

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych w USA
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w USA
 • egzekucja należności w USA
 • windykacja należności w USA

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w USA
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do USA
 • asysta w sprawach aresztowania w USA

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych w USA
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w USA
 • ochrona praw autorskich w USA

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w USA
 • spory z ubezpieczalniami w USA

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w USA

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków w USA