Węgry

Obsługa prawna na Węgrzech (Adwokat, Prawnik Węgry)

DUDKOWIAK & KOPEĆ BUSINESS LAWYERS HUNGARY

Zespół ds. międzynarodowych Dudkowiak & Kopeć Business Lawyers we współpracy z prawnikami węgierskimi prowadzi i koordynuje realizację projektów na terenie Węgier. Nasi prawnicy skoncentrowani są w szczególności na obsłudze spółek i przedsiębiorców już działających oraz chcących rozpocząć działalność na rynku węgierskim. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa węgierskiego.

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, angielskim oraz węgierskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszymi prawnikami węgierskimi.

Zapraszamy do kontaktu:

info@dudkowiak.com

Zakres obsługi prawnej Na Węgrzech

Prawo spółek

 • rejestracja spółek na Węgrzech
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek węgierskich
 • przejmowanie spółek węgierskich (M&A)
 • audyt prawny spółek węgierskich

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości węgierskich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości na Węgrzech
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami węgierskimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami węgierskimi

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Węgier,
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu na Węgrzech
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach węgierskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych na Węgrzech
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich na Węgrzech 
 • egzekucja należności na Węgrzech - windykacja należności z Węgier

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych na Węgrzech,
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub na Węgry (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania na Węgrzech,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych na Węgrzech,
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych na Węgrzech
 • ochrona praw autorskich na Węgrzech

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie węgierskich przepisów transportowych 
 • spory z węgierskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności w węgierskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków na Węgrzech