Włochy

Obsługa prawna we Włoszech (Adwokat, Prawnik Włochy)

DUDKOWIAK & KOPEĆ, DIMARCO ASSN.

Nasza Kancelaria posiada oddział we Włoszech funkcjonujący jako Dudkowiak & Kopeć, Dimarco Assn. Nasz włoski prawnikadwokat Massimo Dimarco – specjalizuje się w szeroko pojętym włoskim prawie cywilnym i handlowym. Mecenas Dimarco posiada bogate doświadczenie w obsłudze polskich spółek i przedsiębiorców na terenie Włoch.

Biuro naszego wloskiego adwokata zlokalizowane jest w Mediolanie, jednak usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju — m. in. w Rzymie, Turynie, Florencji i Neapolu.

Obsługa prawna we Włoszech realizowana jest w języku polskim, włoskim oraz angielskim.

Uprzejmie informujemy, że w obrocie międzynarodowym Kancelaria świadczy usługi jedynie dla podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy zakres usług jakie realizujemy we współpracy z naszym włoskim adwokatem.

Zapraszamy do kontaktu:


Massimo Di Marco

Prawnik we Włoszech

Massimo Di Marco

Adwokat - Włochy

Massimo Di Marco

Kontakt:

Opolska 110
31-355 Kraków


Zakres obsługi prawnej we Włoszech

Prawo spółek

 • rejestracja spółek we Włoszech
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek włoskich
 • przejmowanie spółek włoskich (M&A)
 • audyt prawny spółek włoskich 

Prawo nieruchomości

 • audyt nieruchomości włoskich 
 • kupno, sprzedaż nieruchomości we Włoszech
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Prawo umów

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami włoskimi 
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami włoskimi 

Prawo spadkowe

 • objęcie spadków z Włoch
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu we Włoszech
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach włoskich

Prawo procesowe

 • prowadzenie procesów sądowych we Włoszech 
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich we Włoszech
 • egzekucja należności we Włoszech
 • windykacja we Włoszech

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych we Włoszech 
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Włoch (ENA – Europejski Nakaz Aresztowania)
 • asysta w sprawach aresztowania we Włoszech,

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych we Włoszech
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych we Włoszech
 • ochrona praw autorskich we Włoszech

Prawo transportowe

 • doradztwo w zakresie włoskich przepisów transportowych 
 • spory z włoskimi ubezpieczalniami 

Prawo upadłościowe

 • zgłaszanie wierzytelności we włoskim postępowaniu upadłościowym 

Prawo podatkowe

 • doradztwo w sprawach podatków we Włoszech