Zespół

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

amruczkiewicz@dudkowiak.com

BIO:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • absolwentka Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej w Poznaniu na kierunku Automatyka i Robotyka
 • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
 • łączy wiedzę z zakresu technologii i prawa

Ochrona danych osobowych:

 • specjalizuje się w audytach ochrony danych i due dilligence,
 • przygotowuje i prowadzi pełną dokumentację ochrony danych, przeprowadza oceny, analizy, DPIA,
 • dostarcza rozwiązania dla międzynarodowych transferów danych,
 • doradza w zakresie projektowania procesów biznesowych zgodnie z zasadami privacy by design i privacy by default,
 • doświadczona w świadczeniu usług inspektora ochrony danych,
 • doradztwo i reprezentacja podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, przetwarzających duże ilości danych osobowych (w tym wrażliwych),
 • wspiera klientów w zakresie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych i dokonywania zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych w usługach płatniczych.

Obszary regulacyjne:

 • zajmuje się prawem FinTech, usług płatniczych, pieniądza elektronicznego i kryptowalut na szczeblu krajowym i unijnym,
 • uczestniczy w postępowaniach przed KNF,
 • współtworzy umowy i procedury dotyczące AML/CFT,
 • uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu regulowanych rozwiązań outsourcingowych dotyczących instytucji płatniczych i AML/CFT,
 • doradza w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • reprezentuje klientów, w tym influencerów, przed UOKIK.

Inne specjalizacje:

 • bieżące doradztwo dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących e-commerce, IT, własności intelektualnej,
 • bieżące doradztwo dla NGO.


Artykuły tematyczne

  25.05.2024

  Nowy pakiet regulacji AML w UE nadchodzi

  Czytaj więcej →

  27.04.2024

  Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji - AI objęte nadzorem…

  Czytaj więcej →

  12.05.2024

  Co robić, kiedy doszło do naruszenia RODO w sektorze finansowym Ważne…

  Czytaj więcej →

  30.04.2024

  AI Act: nowa regulacja sztucznej inteligencji

  Czytaj więcej →

  25.04.2024

  Praktyczne wnioski dla biznesu ze sprawozdania Generalnego Inspektora…

  Czytaj więcej →

  14.03.2024

  Większa niezależność instytucji płatniczych w PSD3

  Czytaj więcej →

  12.01.2024

  Obowiązek raportowy VASP

  Czytaj więcej →