Zespół

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Counsel

amysluk-landowska@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek stosunki międzynarodowe)
 • Radca prawny, członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu
 • Mediator
 • Kierownik praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalizacje:

 • Kierownik praktyki prawa pracy
 • Kluczowy specjalista w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
 • Doradza inwestorom w sprawach budowania zasobów ludzkich w Polsce, szkoli działy HR, przygotowuje i wdraża procedury oraz wzorce dokumentów pracowniczych, 
 • Przeprowadza audyty w zakresie prawa pracy
 • Doradza przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych oraz opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania) 
 • Doradza w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej
 • Doradza w sprawach alternatywnych form zatrudnienia 
 • Reprezentuje klientów korporacyjnych w procesach kontroli przed Państwową Inspekcją Pracy, reprezentuje pracodawców w sporach przed ZUS oraz NFZ, 
 • Reprezentuje pracodawców w sporach przed sądami pracy
 • Przeprowadza wewnętrzne dochodzenia w sprawach naruszeń prawa pracy, w tym w sprawach dyskryminacji oraz mobbingu, 
 • Przeprowadza badania due diligence stosunków pracy w transakcjach M&A
 • Doświadczona w planowaniu oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych 
 • Reprezentuje pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę 
 • Doradza w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia
 • Wspiera pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi


Artykuły tematyczne

  21.02.2020

  Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2020 roku

  Czytaj więcej →

  06.12.2019

  Wysyłasz pracowników w zagraniczne podróże służbowe? Sprawdź czy powinieneś…

  Czytaj więcej →

  18.11.2019

  Europejski Urząd ds. Pracy- pomoc czy utrapienie przedsiębiorcy?

  Czytaj więcej →

  25.10.2019

  Jak stosować kryterium socjalne, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń…

  Czytaj więcej →

  14.10.2019

  Doręczenie komornicze w sprawach z zakresu prawa pracy- koniec z fikcją…

  Czytaj więcej →

  30.09.2019

  Zamieszanie wokół odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Czytaj więcej →

  23.09.2019

  Co się zmieniło w prawie pracy od 7 września?

  Czytaj więcej →

  30.08.2019

  Chorobowe na urlopie- jak rozliczyć pracownika?

  Czytaj więcej →

  19.08.2019

  Zerowy PIT – nowa ulga dla pracowników którzy nie ukończyli 26 roku…

  Czytaj więcej →

  19.07.2019

  Przedsiębiorcy pobierający zasiłek macierzyński nie podlegają dobrowolnemu…

  Czytaj więcej →