Zespół

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

amysluk-landowska@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek stosunki międzynarodowe)
 • Radca prawny, członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu
 • Mediator
 • Kierownik praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalizacje:

 • Kierownik praktyki prawa pracy
 • Kluczowy specjalista w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
 • Doradza inwestorom w sprawach budowania zasobów ludzkich w Polsce, szkoli działy HR, przygotowuje i wdraża procedury oraz wzorce dokumentów pracowniczych, 
 • Przeprowadza audyty w zakresie prawa pracy
 • Doradza przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych oraz opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania) 
 • Doradza w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej
 • Doradza w sprawach alternatywnych form zatrudnienia 
 • Reprezentuje klientów korporacyjnych w procesach kontroli przed Państwową Inspekcją Pracy, reprezentuje pracodawców w sporach przed ZUS oraz NFZ, 
 • Reprezentuje pracodawców w sporach przed sądami pracy
 • Przeprowadza wewnętrzne dochodzenia w sprawach naruszeń prawa pracy, w tym w sprawach dyskryminacji oraz mobbingu, 
 • Przeprowadza badania due diligence stosunków pracy w transakcjach M&A
 • Doświadczona w planowaniu oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych 
 • Reprezentuje pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę 
 • Doradza w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia
 • Wspiera pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi


Artykuły tematyczne

  22.01.2021

  Prawo pracy: Szykują się zmiany wyczekiwane przez pracodawców- kontrole…

  Czytaj więcej →

  02.06.2020

  Przedsiębiorcy: Podstawowe założenia wersji 3.0 Tarczy Antykryzysowej

  Czytaj więcej →

  24.04.2020

  Prawo pracy: Agencje pracy tymczasowej i ich pracownicy bez wsparcia…

  Czytaj więcej →

  07.04.2020

  Przedsiębiorcy: "Tarcza antykryzysowa" - zmiany w prawie pracy

  Czytaj więcej →

  01.04.2020

  Prawo pracy: Od 2 kwietnia nowe obostrzenia dla pracodawców

  Czytaj więcej →

  16.03.2020

  Prawo pracy: Praca zdalna - koronawirus

  Czytaj więcej →

  13.03.2020

  Prawo pracy: Koronawirus wyzwaniem dla prawa pracy

  Czytaj więcej →

  10.03.2020

  Prawo Pracy: Władze Poznania zalecają dyrektorom zamknięcie żłobków,…

  Czytaj więcej →

  21.02.2020

  Prawo pracy: Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2020…

  Czytaj więcej →

  06.12.2019

  Wysyłasz pracowników w zagraniczne podróże służbowe? Sprawdź czy powinieneś…

  Czytaj więcej →