Zespół

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

amysluk-landowska@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek stosunki międzynarodowe)
 • Radca prawny, członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu
 • Mediator
 • Kierownik praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalizacje:

 • Kierownik praktyki prawa pracy
 • Kluczowy specjalista w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 
 • Doradza inwestorom w sprawach budowania zasobów ludzkich w Polsce, szkoli działy HR, przygotowuje i wdraża procedury oraz wzorce dokumentów pracowniczych, 
 • Przeprowadza audyty w zakresie prawa pracy
 • Doradza przy wprowadzaniu przepisów wewnątrzzakładowych oraz opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania) 
 • Doradza w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej
 • Doradza w sprawach alternatywnych form zatrudnienia 
 • Reprezentuje klientów korporacyjnych w procesach kontroli przed Państwową Inspekcją Pracy, reprezentuje pracodawców w sporach przed ZUS oraz NFZ, 
 • Reprezentuje pracodawców w sporach przed sądami pracy
 • Przeprowadza wewnętrzne dochodzenia w sprawach naruszeń prawa pracy, w tym w sprawach dyskryminacji oraz mobbingu, 
 • Przeprowadza badania due diligence stosunków pracy w transakcjach M&A
 • Doświadczona w planowaniu oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych 
 • Reprezentuje pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę 
 • Doradza w sprawach restrukturyzacji zatrudnienia
 • Wspiera pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi


Artykuły tematyczne

  29.05.2019

  Radca prawny z kancelarii Dudkowiak Kopeć & Putyra jako uczestnik…

  Czytaj więcej →

  15.05.2019

  Losowe badane trzeźwości pracowników- legalne czy nie?

  Czytaj więcej →

  30.04.2019

  Unia Europejska ujednolica zasady ochrony sygnalistów

  Czytaj więcej →

  16.04.2019

  Badać czy nie? Kilka słów o dopuszczalność przeprowadzania badań trzeźwości…

  Czytaj więcej →

  02.04.2019

  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym- unijny kompromis jako…

  Czytaj więcej →

  11.03.2019

  Burza wokół wzoru oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK

  Czytaj więcej →

  25.02.2019

  To już ostatnie chwile na legalizację pobytu w Polsce brytyjskich…

  Czytaj więcej →

  13.02.2019

  Ważna zmiana w zasadach dokonywania potrąceń z należności pracownika

  Czytaj więcej →

  05.02.2019

  Kontrole PIP 2019 – jakie rodzaje działalności będą kontrolowane?

  Czytaj więcej →

  04.02.2019

  Wiemy już kogo skontroluje PiP w 2019 roku!

  Czytaj więcej →