Zespół

Andrzej Dudkowiak

Adwokat, Senior Partner

adudkowiak@dudkowiak.com

Mecenas Andrzej Dudkowiak ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie z powodzeniem odbył aplikację i uzyskał nominację sędziowską z rąk ówczesnego Ministra Sprawiedliwości. Do 1992 roku był sędzią oraz m.in. Przewodniczącym Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

W 1992 roku mecenas Andrzej Dudkowiak uzyskał wpis na listę adwokatów i został członkiem Lubuskiej Izby Adwokackiej.

Przez wzgląd na dawną praktykę sędziowską, szczególnym zainteresowaniem adwokata Andrzeja Dudkowiaka cieszy się prawo procesowe oraz obsługa sporów sądowych.

Drugim obszarem zainteresowania adwokata Andrzeja Dudkowiak jest prawo nieruchomości oraz prawo budowane. Jego praktyka obecnie koncentruje się głównie na kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. w tym:

  • doradztwie i reprezentacji w sprawach administracyjnych, w tym środowiskowych,
  • obsłudze procesu zawierania i wykonywania umów (przygotowywanie oraz negocjowania umów z uczestnikami procesu budowlanego),
  • obsłudze procesów sądowych między uczestnikami procesu budowlanego.