Zespół

Denis Ushakov

Counsel Lawyer

dushakov@dudkowiak.com

Denis Ushakov ukończył studia prawnicze na Woroneskim Uniwersytecie Państwowym w Rosji, a następnie z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa europejskiego.

Przez 4 lata pracował jako prawnik w organizacji dystrybucji gazu w Rosji, gdzie zdobył cenne doświadczenie z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego, budowlanego i antymonopolowego. Posiada doświadczenie w reprezentacji w sprawach sądowych i doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców rosyjskich w zakresie gazownictwa.

Włada językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim. Artykuły tematyczne

  18.02.2022

  Poprawki dotyczące Polskiego Ładu w projekcie nowelizacji Kodeksu…

  Czytaj więcej →

  19.01.2022

  Zezwolenia na pobyt będą wydawane dłużej - analiza przepisów nowelizujących…

  Czytaj więcej →

  27.07.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Cyfryzacja postępowania rejestrowego…

  Czytaj więcej →

  17.06.2021

  Prawo migracyjne: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – ułatwienia…

  Czytaj więcej →

  20.04.2021

  Prawo migracyjne: Metoda liczenia 6-miesięcznego okresu pracy cudzoziemca…

  Czytaj więcej →

  31.03.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Nowe zasady obrotu akcjami po ich dematerializacji

  Czytaj więcej →

  25.02.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności…

  Czytaj więcej →

  05.01.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Ukraińska ustawa dotycząca CFC wejdzie…

  Czytaj więcej →

  23.12.2020

  Spółki i prawo korporacyjne: Zagraniczne spółki kontrolowane i biznes…

  Czytaj więcej →

  11.09.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Poland. Business Harbour – relokacja…

  Czytaj więcej →