Zespół

Denis Ushakov

Counsel Lawyer

dushakov@dudkowiak.com

Denis Ushakov ukończył studia prawnicze na Woroneskim Uniwersytecie Państwowym w Rosji, a następnie z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa europejskiego.

Przez 4 lata pracował jako prawnik w organizacji dystrybucji gazu w Rosji, gdzie zdobył cenne doświadczenie z zakresu prawa energetycznego, cywilnego, gospodarczego, budowlanego i antymonopolowego. Posiada doświadczenie w reprezentacji w sprawach sądowych i doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców rosyjskich w zakresie gazownictwa.

Włada językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim. Artykuły tematyczne

  23.04.2019

  Terminy i forma sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok

  Czytaj więcej →

  18.03.2019

  Sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych spółek polskich za…

  Czytaj więcej →

  07.02.2019

  Pełnomocnictwo rodzajowe do zawierania umów pomiędzy spółką a członkiem…

  Czytaj więcej →

  10.12.2018

  Zawarcie umowy przez organ nieuprawniony - nowelizacja

  Czytaj więcej →