Zespół

Ewa Ewczyńska

Administracja

eewczynska@dudkowiak.com

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Politechnice śląskiej - kierunek Inżynieria środowiska i Energetyki. Dodatkowo ukończyłam studium policealne na kierunku Technik Administracji.