Zespół

Grzegorz Żochowski

Adwokat, Senior Associate

gzochowski@dudkowiak.com

Grzegorz Żochowski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pod kierunkiem prof. Jacka Gołaczyńskiego obronił pracę magisterską poświęconą odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów pośredniczących w dostarczaniu informacji w Internecie – przede wszystkim tzw. host providers za dane osób trzecich.

Obecnie jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej. 

Grzegorz Żochowski specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT, E-commerce, prawo Internetu) co obejmuje m.in. kwestię pozycjonowania stron, obowiązki związane z posługiwaniem się plikami „cookies” i redagowanie regulaminów serwisów internetowych.

W Kancelarii zajmuje się również windykacją należności oraz sprawami związanymi z prawem pracy, prawem budowlanym oraz krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym.

Grzegorz Żochowski jest członkiem zespołu Dudkowiak & Kopeć Businesss Lawyers.

Włada językiem polskim oraz biegle językiem angielskim.