Zespół

Joanna Marciniak

Aplikant radcowski

jmarciniak@dudkowiak.com

 • aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • mediator wpisany na listę mediatorów Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Specjalizuje się w mediacjach pracowniczych, posiada certyfikat poświadczający nabycie kompetencji mediatora w zakresie spraw pracowniczych zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalizacje:

 • specjalista w zakresie prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowuje wzorce dokumentów pracowniczych, 
 • opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania),
 • doradza w sprawie form zatrudnienia kadry menedżerskiej,
 • reprezentuje pracodawców w sporach przed ZUS, 
 • reprezentuje pracodawców w sporach przed sądami pracy,
 • reprezentuje pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę,
 • doradza przy rozwiązywaniu sporów, reprezentuje Klientów przed sądami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Doświadczenie:

 • w latach 2013 - 2019 współpracowała z renomowaną kancelarią adwokatów i radców prawnych, specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • w latach 2014-2019 pełniła funkcję Sekretarza Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski,
 • w latach 2014 – 2015 pełniła funkcję Sekretarza Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.


Artykuły tematyczne

  26.02.2020

  Prawo pracy: Od 1 marca 2020 wyższe limity dorabiania do emerytury…

  Czytaj więcej →

  13.02.2020

  Prawo pracy: Pomysł wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla…

  Czytaj więcej →

  31.01.2020

  Prawo pracy: Brexit a zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii…

  Czytaj więcej →

  27.01.2020

  Prawo pracy: Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, opiekuńczym…

  Czytaj więcej →

  15.01.2020

  Prawo pracy: Od 1 stycznia 2020 roku duża podwyżka płacy minimalnej

  Czytaj więcej →

  18.12.2019

  Prawo pracy: PPK – kto od stycznia 2020 roku będzie miał obowiązek…

  Czytaj więcej →

  02.12.2019

  Porównanie PPK i PPE

  Czytaj więcej →

  22.11.2019

  Pracownicze programy emerytalne jako alternatywa względem Pracowniczych…

  Czytaj więcej →

  06.11.2019

  Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. II

  Czytaj więcej →

  23.10.2019

  Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. I

  Czytaj więcej →