Zespół

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

jpalka@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach
 • Wieloletni główny specjalista w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Counsel – Adwokat
 • Kierownik praktyki prawa górniczego oraz ochrony środowiska

Specjalizacje:

 • Specjalista z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska.
 • Specjalista z zakresu procedury administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej
 • Doradza w zakresie szeroko pojętej działalności górniczej, w tym w sprawach dotyczących uzyskania koncesji i ich funkcjonowania w obrocie prawnym, robót geologicznych, użytkowania górniczego, informacji geologicznej
 • Doradza i reprezentuje w sprawach dot. inwestycji mających wpływ na środowisko oraz wymagających uzyskania decyzji środowiskowych
 • Doradza w sprawach dot. gospodarowania odpadami
 • Reprezentuje w postępowaniach przed organami administracji geologicznej (Ministrem Środowiska, Głównym Geologiem Kraju, geologami wojewódzkimi oraz powiatowymi) jak również przed sądami administracyjnymi w sprawach górniczych i geologicznych
 • Reprezentuje w postępowaniach przed organami ochrony środowiska (Ministrem Środowiska, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska)


Artykuły tematyczne

  24.10.2019

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie…

  Czytaj więcej →

  27.09.2019

  Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

  Czytaj więcej →

  18.09.2019

  Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

  Czytaj więcej →

  12.08.2019

  Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego…

  Czytaj więcej →

  18.07.2019

  Najważniejsze proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy…

  Czytaj więcej →

  02.07.2019

  Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

  Czytaj więcej →

  18.06.2019

  Ograniczenia możliwości przeniesienia koncesji wynikające z ustawy…

  Czytaj więcej →

  04.06.2019

  Możliwość przeniesienia koncesji w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

  Czytaj więcej →

  22.05.2019

  Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach…

  Czytaj więcej →

  10.05.2019

  Zmiany w ustawie OOŚ

  Czytaj więcej →