Zespół

Józef Dudkowiak

Konsultant, Counsel

jdudkowiak@dudkowiak.com

Józef Dudkowiak jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa podatkowego, prawa karno-skarbowego oraz problematyki przestępczości gospodarczej. Jego ponad 45 letnie doświadczenie jest dopełnieniem naszych usług. Jako doradca Kancelarii regularnie angażuje się w realizację poszczególnych projektów, wspomagając nas swoją wiedzą oraz niebagatelnym doświadczeniem.

Poza funkcją konsultanta Józef Dudkowiak regularnie prowadzi doradztwo z zakresu prawa transportowego, transportu materiałów łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych. Reprezentuje również wybranych klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych. 

Józef Dudkowiak przez wiele lat był dyrektorem oraz wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, za szczególnie wyróżniającą się pracę w organach podatkowych został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jak i Srebrnym Krzyżem Zasług za wkład w rozwój prawa podatkowego.

Józef Dudkowiak za zwalczanie przestępczości gospodarczej był wielokrotnie odznaczany przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, a także władze lokalne i regionalne.
 

 
 


Specjalizacje: