Zespół

Katarzyna Adaszak

Aplikantka adwokacka, Associate

kadaszak@dudkowiak.com