Zespół

Katarzyna Kwiatkowska-Adaszak

Aplikantka adwokacka, Associate

kadaszak@dudkowiak.com