Zespół

Magdalena Kowalewska

Aplikant radcowski

mkowalewska@dudkowiak.com

Magdalena Kowalewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako asystent sędziego, Konsulacie Generalnym RP w Chicago w Referacie ds. Prawnych i Opieki Konsularnej jako referent oraz w jednej z włocławskich kancelarii prawnych.

Obecnie w Dudkowiak Kopeć Putyra sp.j. zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa pracy.

Magdalena Kowalewska zdała egzamin radcowski. Obecnie zgodnie ze złożonym wnioskiem, oczekuje na wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Włada językiem polskim i angielskim.Artykuły tematyczne

  26.02.2021

  Prawo pracy: Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu…

  Czytaj więcej →

  21.01.2021

  Prawo pracy: Nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS oraz wzrost minimalnego…

  Czytaj więcej →

  22.12.2020

  Prawo pracy: Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych

  Czytaj więcej →

  09.12.2020

  Prawo pracy: Podstawowe założenia projektu wersji 6.0 Tarczy Antykryzysowej

  Czytaj więcej →