Zespół

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

mnapierala@dudkowiak.comArtykuły tematyczne

  26.10.2021

  Prawo migracyjne: Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach przyjęty…

  Czytaj więcej →

  13.10.2021

  Prawo pracy: Kasy zapomogowo- pożyczkowe od 11.10.2021 – nowa ustawa

  Czytaj więcej →

  27.09.2021

  Windykacja należności: Internetowa licytacja nieruchomości – zmiany…

  Czytaj więcej →

  23.09.2021

  Spory sądowe: Przerwanie biegu przedawnienia w drodze zawezwania do…

  Czytaj więcej →

  17.09.2021

  Spółki i prawo korporacyjne: Większa ochrona dłużnika w restrukturyzacji

  Czytaj więcej →

  13.09.2021

  Podatki: Pożyczka dla wspólnika już bez podatku

  Czytaj więcej →

  24.08.2021

  Podatki: Nie każde odroczenie terminu zapłaty podatku stanowi pomoc…

  Czytaj więcej →

  05.07.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Udział w postępowaniu antymonopolowym…

  Czytaj więcej →