Zespół

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

mkreglewski@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł magistra prawa) oraz Uniwersytety Warszawskiego (dyplom z zakresu prawa własności intelektualnej),
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Włada biegle językiem angielskim

Specjalizacje

 • Nasz najlepszy prawnik z branży nieruchomości, specjalizujący się w badaniu due diligence gruntów i nieruchomości,
 • Doradza i reprezentuje w transakcjach związanych z nieruchomościami,
 • Ekspert w praktykach związanych z nieruchomościami, w tym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, prawie budowlanym, prawie zagospodarowania przestrzennego, planowaniu przestrzennym, ochronie zabytków i prawie ochrony środowiska,
 • Jeden z naszych kluczowych ekspertów w zakresie regulacji rynku kapitałowego specjalizujących się w prawie papierów wartościowych,
 • Reprezentuje klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • Doradza również w sprawach korporacyjnych, handlowych i kontaktowych,
 • Adwokat reprezentujący klientów wielu sprawach spornych w różnych sektorach.


Artykuły tematyczne

  04.12.2023

  Sprzedaż małej działki rolnej bez zgody KOWR

  Czytaj więcej →

  01.09.2023

  Wynajem magazynu w Polsce

  Czytaj więcej →

  01.06.2023

  Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – utrudnienia…

  Czytaj więcej →

  05.04.2023

  Nieznaczne ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Czytaj więcej →

  06.10.2022

  Wyższy podatek od nieruchomości dzięki inflacji

  Czytaj więcej →

  23.08.2022

  Raportowanie spółek nieruchomościowych do 30 września 2022 roku

  Czytaj więcej →

  23.06.2022

  Zabudowa pod większą kontrolą gminy

  Czytaj więcej →

  01.04.2022

  Cudzoziemiec nabędzie nieruchomość po podziale majątku wspólnego bez…

  Czytaj więcej →

  31.03.2022

  Użytkowanie wieczyste bez kar umownych

  Czytaj więcej →

  30.03.2022

  Deweloperzy budują i sprzedają w rekordowych ilościach

  Czytaj więcej →