Zespół

Marcin Kręglewski

Adwokat, Senior Counsel

mkreglewski@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł magistra prawa) oraz Uniwersytety Warszawskiego (dyplom z zakresu prawa własności intelektualnej),
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Włada biegle językiem angielskim

Specjalizacje

 • Nasz najlepszy prawnik z branży nieruchomości, specjalizujący się w badaniu due diligence gruntów i nieruchomości,
 • Doradza i reprezentuje w transakcjach związanych z nieruchomościami,
 • Ekspert w praktykach związanych z nieruchomościami, w tym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, prawie budowlanym, prawie zagospodarowania przestrzennego, planowaniu przestrzennym, ochronie zabytków i prawie ochrony środowiska,
 • Jeden z naszych kluczowych ekspertów w zakresie regulacji rynku kapitałowego specjalizujących się w prawie papierów wartościowych,
 • Reprezentuje klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • Doradza również w sprawach korporacyjnych, handlowych i kontaktowych,
 • Adwokat reprezentujący klientów wielu sprawach spornych w różnych sektorach.


Artykuły tematyczne

  18.08.2021

  Prawo administracyjne: Koniec roszczeń reprywatyzacyjnych. Nowelizacja…

  Czytaj więcej →

  06.07.2021

  Nieruchomości: Nowa ustawa deweloperska – sprzedaż nieruchomości bez…

  Czytaj więcej →

  11.05.2021

  Nieruchomości: Sąd Najwyższy potwierdza zakaz wpisu hipoteki przymusowej…

  Czytaj więcej →

  17.02.2021

  Nieruchomości: Garzoni S.A. wchodzi na polski rynek nieruchomości…

  Czytaj więcej →

  27.01.2021

  Nieruchomości: Przedstawiciel podatkowy spółki nieruchomościowej w…

  Czytaj więcej →

  18.01.2021

  Nieruchomości: Od 2021 roku podatek ryczałtowy od najmu także dla…

  Czytaj więcej →

  07.12.2020

  Nieruchomości: Sprzedaż nieruchomości nie zwalnia z obowiązku rekultywacji

  Czytaj więcej →

  01.12.2020

  Nieruchomości: Uzgodnienie treści księgi wieczystej nie pomoże, gdy…

  Czytaj więcej →

  06.11.2020

  Nieruchomości: Zmiany w zasadach podejmowania uchwał zarządu wspólnoty…

  Czytaj więcej →

  26.10.2020

  Nieruchomości: Rozwiązanie umowy najmu komercyjnego z powodu stanu…

  Czytaj więcej →