Zespół

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

mkreglewski@dudkowiak.com

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł magistra prawa) oraz Uniwersytety Warszawskiego (dyplom z zakresu prawa własności intelektualnej),
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Włada biegle językiem angielskim

Specjalizacje

 • Nasz najlepszy prawnik z branży nieruchomości, specjalizujący się w badaniu due diligence gruntów i nieruchomości,
 • Doradza i reprezentuje w transakcjach związanych z nieruchomościami,
 • Ekspert w praktykach związanych z nieruchomościami, w tym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, prawie budowlanym, prawie zagospodarowania przestrzennego, planowaniu przestrzennym, ochronie zabytków i prawie ochrony środowiska,
 • Jeden z naszych kluczowych ekspertów w zakresie regulacji rynku kapitałowego specjalizujących się w prawie papierów wartościowych,
 • Reprezentuje klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • Doradza również w sprawach korporacyjnych, handlowych i kontaktowych,
 • Adwokat reprezentujący klientów wielu sprawach spornych w różnych sektorach.


Artykuły tematyczne

  05.12.2019

  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce według raportu NBP za II…

  Czytaj więcej →

  25.10.2019

  UOKiK kwestionuje zbyt ogólne pełnomocnictwo w umowie deweloperskiej

  Czytaj więcej →

  15.10.2019

  Co dalej z ustawą o REIT?

  Czytaj więcej →

  30.09.2019

  UKNF i UOKiK ostrzegają o ryzykach inwestowania w aparthotele i condohotele

  Czytaj więcej →

  20.09.2019

  5 kluczowych kwestii dla inwestora przy zakupie gotowej inwestycji…

  Czytaj więcej →

  06.09.2019

  Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

  Czytaj więcej →

  28.08.2019

  Połączenie spółek nie narusza zakazu zbywania nieruchomości

  Czytaj więcej →

  14.08.2019

  Sąd Najwyższy zmienia zdanie w sprawie rozliczania hipoteki przy podziale…

  Czytaj więcej →

  02.08.2019

  Zmiany w Prawie Budowlanym – uproszczenia dla inwestorów kosztem praw…

  Czytaj więcej →

  23.07.2019

  Nowelizacja Prawa Budowlanego – tylko pięć lat na stwierdzenie nieważności…

  Czytaj więcej →