Zespół

Michał Puk

Adwokat, Counsel

mpuk@dudkowiak.com

 • Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i osiągnięcia:

 • Ukończenie z wyróżnieniem aplikacji adwokackiej
 • Laureat I nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów w latach 2012-2014
 • Autor licznych publikacji naukowych oraz organizator i prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa medycznego
 • Uzyskał certyfikat Test Of Legal English Skills (TOLES) Higher

Specjalizacje:

 • Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa korporacyjnego, prawa autorskiego, prawa medycznego i spraw nieruchomościowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych
 • Doradza klientom w negocjacjach handlowych i inwestycjach gospodarczych, w tym przygotowuje i opiniuje umowy
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek handlowych z różnych gałęzi gospodarki

Doświadczenie:

 • W latach 2015-2019 współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym, w ramach której odbywał również aplikację adwokacką
 • W latach 2012-2014 pełnił funkcję asystenta w Okręgowym Sądzie Lekarskim przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  24.07.2020

  Prawo Administracyjne: Tarcza 4.0 a zmiany w zamówieniach publicznych

  Czytaj więcej →

  10.07.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Tarcza 4.0 a zmiany w zakazie prowadzenia…

  Czytaj więcej →

  29.06.2020

  Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw…

  Czytaj więcej →

  18.06.2020

  Własność intelektualna: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.…

  Czytaj więcej →

  04.06.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Nieważność przewłaszczenia na zabezpieczenie…

  Czytaj więcej →

  22.05.2020

  Prawo spółek: Zmiany dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji…

  Czytaj więcej →

  12.05.2020

  Przedsiębiorcy: Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Podstawowe…

  Czytaj więcej →

  15.04.2020

  Spółki i prawo korporacyjne: Zasady udziału w zgromadzeniach wspólników…

  Czytaj więcej →

  31.03.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Kara umowna w przypadku odstąpienia od…

  Czytaj więcej →

  26.03.2020

  Przedsiębiorcy: Czy zwalczanie epidemii COVID-19 umożliwia władzy…

  Czytaj więcej →