Zespół

Michał Puk

Adwokat, Counsel

mpuk@dudkowiak.com

 • Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i osiągnięcia:

 • Ukończenie z wyróżnieniem aplikacji adwokackiej
 • Laureat I nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów w latach 2012-2014
 • Autor licznych publikacji naukowych oraz organizator i prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa medycznego
 • Uzyskał certyfikat Test Of Legal English Skills (TOLES) Higher

Specjalizacje:

 • Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa korporacyjnego, prawa autorskiego, prawa medycznego i spraw nieruchomościowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych
 • Doradza klientom w negocjacjach handlowych i inwestycjach gospodarczych, w tym przygotowuje i opiniuje umowy
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek handlowych z różnych gałęzi gospodarki

Doświadczenie:

 • W latach 2015-2019 współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym, w ramach której odbywał również aplikację adwokacką
 • W latach 2012-2014 pełnił funkcję asystenta w Okręgowym Sądzie Lekarskim przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  22.10.2020

  Prawo administracyjne: Uproszczenia w ustawie o cudzoziemcach

  Czytaj więcej →

  13.10.2020

  Nieruchomości: Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości…

  Czytaj więcej →

  09.09.2020

  Podatki: Podatek CIT dla spółek jawnych i komandytowych

  Czytaj więcej →

  27.08.2020

  Prawo spółek: Rada Nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Czytaj więcej →

  25.08.2020

  Prawo spółek: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle…

  Czytaj więcej →

  17.08.2020

  Prawo spółek: Grupa spółek w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu…

  Czytaj więcej →

  24.07.2020

  Prawo Administracyjne: Tarcza 4.0 a zmiany w zamówieniach publicznych

  Czytaj więcej →

  10.07.2020

  Umowy i transakcje handlowe: Tarcza 4.0 a zmiany w zakazie prowadzenia…

  Czytaj więcej →

  29.06.2020

  Przedsiębiorcy: Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw…

  Czytaj więcej →

  18.06.2020

  Własność intelektualna: Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.…

  Czytaj więcej →