Zespół

Michał Puk

Adwokat, Counsel

mpuk@dudkowiak.com

 • Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i osiągnięcia:

 • Ukończenie z wyróżnieniem aplikacji adwokackiej
 • Laureat I nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów w latach 2012-2014
 • Autor licznych publikacji naukowych oraz organizator i prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa medycznego
 • Uzyskał certyfikat Test Of Legal English Skills (TOLES) Higher

Specjalizacje:

 • Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa korporacyjnego, prawa autorskiego, prawa medycznego i spraw nieruchomościowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych
 • Doradza klientom w negocjacjach handlowych i inwestycjach gospodarczych, w tym przygotowuje i opiniuje umowy
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek handlowych z różnych gałęzi gospodarki

Doświadczenie:

 • W latach 2015-2019 współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym, w ramach której odbywał również aplikację adwokacką
 • W latach 2012-2014 pełnił funkcję asystenta w Okręgowym Sądzie Lekarskim przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  04.11.2022

  Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki z o.o.

  Czytaj więcej →

  11.10.2022

  Konsekwencje nieudzielenia absolutorium członkom organów spółki kapitałowej

  Czytaj więcej →

  09.08.2022

  Odblokowanie inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce

  Czytaj więcej →

  04.08.2022

  Nowe prawo holdingowe w Polsce

  Czytaj więcej →

  06.04.2022

  Leasing w Polsce w 2021 roku

  Czytaj więcej →

  22.02.2022

  Oszukańcze przelewy w Polsce 2021

  Czytaj więcej →

  12.08.2021

  Koncesje: Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji…

  Czytaj więcej →

  12.07.2021

  Koncesje: Powraca temat repolonizacji mediów. Polski Parlament pracuje…

  Czytaj więcej →

  23.06.2021

  Nieruchomości: Umowa rezerwacyjna z deweloperem w świetle nowych przepisów

  Czytaj więcej →

  27.05.2021

  Spory sądowe: Zaczną się procesy samorządów ze Skarbem Państwa o pokrycie…

  Czytaj więcej →