Zespół

Michał Puk

Adwokat, Counsel

mpuk@dudkowiak.com

 • Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i osiągnięcia:

 • Ukończenie z wyróżnieniem aplikacji adwokackiej
 • Laureat I nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów w latach 2012-2014
 • Autor licznych publikacji naukowych oraz organizator i prelegent konferencji naukowych z dziedziny prawa medycznego
 • Uzyskał certyfikat Test Of Legal English Skills (TOLES) Higher

Specjalizacje:

 • Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa korporacyjnego, prawa autorskiego, prawa medycznego i spraw nieruchomościowych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • Reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno-gospodarczych
 • Doradza klientom w negocjacjach handlowych i inwestycjach gospodarczych, w tym przygotowuje i opiniuje umowy
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółek handlowych z różnych gałęzi gospodarki

Doświadczenie:

 • W latach 2015-2019 współpracował z renomowaną kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym, w ramach której odbywał również aplikację adwokacką
 • W latach 2012-2014 pełnił funkcję asystenta w Okręgowym Sądzie Lekarskim przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  18.02.2020

  Ochrona prawno-autorska synopsis utworu audiowizualnego

  Czytaj więcej →

  30.01.2020

  Roszczenia cywilnoprawne właściciela nieruchomości obciążonej służebnością…

  Czytaj więcej →

  22.01.2020

  Dzierżawa praw autorskich majątkowych do znaku towarowego – skutki…

  Czytaj więcej →

  31.12.2019

  Umowa dowodowa w sporach między przedsiębiorcami

  Czytaj więcej →

  10.12.2019

  Ochrona praw artysty wykonawcy w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości…

  Czytaj więcej →

  29.11.2019

  Odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w świetle…

  Czytaj więcej →

  22.11.2019

  Prawo do żądania usunięcia linków z wyszukiwarki internetowej i do…

  Czytaj więcej →

  30.10.2019

  Skutki zburzenia jednego z dwóch wyodrębnionych lokali położonych…

  Czytaj więcej →

  21.10.2019

  Zwiększenie dostępu do upadłości konsumenckiej od 24 marca 2020 r.

  Czytaj więcej →

  02.10.2019

  Fundacja rodzinna w świetle Zielonej Księgi Ministerstwa Przedsiębiorczości…

  Czytaj więcej →