Zespół

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

michal@dudkowiak.com

Adwokat Michał Dudkowiak uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyplom z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge.

Mecenas Michał Dudkowiak jest doktorantem oraz pracownikiem naukowym w Zakładzie Prawa Publicznego Gospodarczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji, European Bar Association i członkiem Izby Adwokackiej.

Praktyka Mecenasa Michała Dudkowiak obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z prawem konkurencji, prawem antymonolpolowym, prawem energetycznym, prawem górniczym, prawem ochrony środowiska, umowami w handlu międzynarodowym oraz obsługą inwestycji zagranicznych. 

Michał Dudkowiak jest specjalistą z zakresu prawa konkurencji i konsumentów oraz prawa antymonololowego, reprezentował oraz doradzał polskim oraz międzynarodowym koncernom w licznych postępowaniach antymonopolowych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczących różnych branż (m.in. bankowa, para-bankowa, spożywcza, telekomunikacyjna). 

Ponadto Michał Dudkowiak jest znawcą w zakresie problematyki reglamentacji działalności gospodarczej — tj. koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń. W tym zakresie Mecenas Dudkowiak posiada szczególne doświadczenie w obsłudze projektów górnicznych, energetycznych, a także projektów ściśle związanych z prawem ochrony środowiska. 

Mecenas Michał Dudkowiak jest specjalistą z zakresu międzynarodowych kontraktów handlowych. Redagował oraz negocjował liczne kontrakty ramowe o produkcję oraz handel z krajami Dalekiego Wschodu. Prowadził szkolenia dla największych polskich spółek giełdowych na temat specyfiki transakcji handlowych z podmiotami z Chin, Japonii, Hong Kongu oraz Indii. Regularnie doradza polskim przedsiębiorcom w sprawach ekspansji na rynki europejskie, m.in. w sprawach rejestracji spółek, oddziałów zagranicznych, dopuszczenia produktów, uzyskiwania licencji na rynkach zagranicznych.

Michał Dudkowiak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, publikuje artykuły w dodatku prawnym do dziennika „Rzeczpospolita”.

Biegle włada językiem polskim oraz angielskim. Artykuły tematyczne

  18.09.2023

  Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego – złoża strategiczne

  Czytaj więcej →

  01.07.2022

  Transport lotniczy w Polsce - 2021

  Czytaj więcej →

  20.04.2022

  Rejestracja spółek przez podmioty zagraniczne

  Czytaj więcej →

  12.04.2022

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oparły się pandemii

  Czytaj więcej →

  14.03.2022

  Spółki z kapitałem zagranicznym coraz popularniejsze

  Czytaj więcej →

  21.02.2022

  Obowiązki sprawozdawcze w prawie telekomunikacyjnym 2022

  Czytaj więcej →

  15.02.2022

  Inwestycje w nieruchomości komercyjne odbudowują się

  Czytaj więcej →

  03.02.2022

  Upadłość firm w 2021 na niskim poziomie

  Czytaj więcej →

  01.02.2022

  Rekordowo popularna rejestracja spółek

  Czytaj więcej →

  27.01.2022

  Fuzje i przejęcia w 2021 roku – podsumowanie

  Czytaj więcej →