Zespół

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

pputyra@dudkowiak.com

Piotr Putyra ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej oraz Partnerem Kancelarii.

Piotr Putyra specjalizuje się w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Na co dzień prowadzi oraz koordynuje realizację licznych projektów międzynarodowych (ekspansja polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne). Zajmuje się również międzynarodową windykacją należności oraz koordynacją zagranicznych postępowań sądowych. Jego doświadczenia dotyczą m.in takich krajów jak Holandia, Norwegia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia oraz Włochy. 

Piotr Putyra specjalizuje się w prawie konkurencji. W tym zakresie uczestniczył w audytach wzorców umownych i prowadził szkolenia dla czołowych międzynarodowych koncernów. W bieżącej działalności Piotr Putyra doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumnetów. 

Na co dzień Piotr Putyra uczestniczy również w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej. Szczególnym zainteresowaniem Piotra Putyry cieszy się prawo karne oraz prawo karne skarbowe.

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  29.04.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Sandbox DLT – czyli piaskownica blockchain…

  Czytaj więcej →

  13.04.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej…

  Czytaj więcej →

  19.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

  Czytaj więcej →

  04.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Cyberbezpieczeństwo usług płatniczych…

  Czytaj więcej →

  19.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze – nowe…

  Czytaj więcej →

  08.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Kryptowaluty – finalne stanowisko KNF

  Czytaj więcej →

  14.12.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Piaskownica KNF – środowisko testowe…

  Czytaj więcej →

  02.12.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: DCB czyli płatności doliczane do rachunku…

  Czytaj więcej →

  12.11.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Akcesoria płatnicze – jak często należy…

  Czytaj więcej →

  02.11.2020

  Bankowość i usługi płatnicze: Konsultacje EUNB w zakresie raportowania…

  Czytaj więcej →