Zespół

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

pputyra@dudkowiak.com

Piotr Putyra ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej oraz Partnerem Kancelarii.

Piotr Putyra specjalizuje się w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Na co dzień prowadzi oraz koordynuje realizację licznych projektów międzynarodowych (ekspansja polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne). Zajmuje się również międzynarodową windykacją należności oraz koordynacją zagranicznych postępowań sądowych. Jego doświadczenia dotyczą m.in takich krajów jak Holandia, Norwegia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia oraz Włochy. 

Piotr Putyra specjalizuje się w prawie konkurencji. W tym zakresie uczestniczył w audytach wzorców umownych i prowadził szkolenia dla czołowych międzynarodowych koncernów. W bieżącej działalności Piotr Putyra doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumnetów. 

Na co dzień Piotr Putyra uczestniczy również w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej. Szczególnym zainteresowaniem Piotra Putyry cieszy się prawo karne oraz prawo karne skarbowe.

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  13.07.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Kartowe usługi abonamentowe – zmiany…

  Czytaj więcej →

  28.06.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Projekt NBP dotyczący gwarancji przyjmowania…

  Czytaj więcej →

  10.06.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Nowa publikacja KNF w zakresie ryzyka…

  Czytaj więcej →

  24.05.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

  Czytaj więcej →

  13.05.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Narodowy Bank Polski pracuje nad ustawową…

  Czytaj więcej →

  29.04.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Sandbox DLT – czyli piaskownica blockchain…

  Czytaj więcej →

  13.04.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Broszura informacyjna Komisji Europejskiej…

  Czytaj więcej →

  19.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Metodyka oceny członków organów podmiotów…

  Czytaj więcej →

  04.03.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Cyberbezpieczeństwo usług płatniczych…

  Czytaj więcej →

  19.01.2021

  Bankowość i usługi płatnicze: Krajowe instytucje płatnicze – nowe…

  Czytaj więcej →