Zespół

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

pputyra@dudkowiak.com

Piotr Putyra ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej oraz Partnerem Kancelarii.

Piotr Putyra specjalizuje się w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Na co dzień prowadzi oraz koordynuje realizację licznych projektów międzynarodowych (ekspansja polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne). Zajmuje się również międzynarodową windykacją należności oraz koordynacją zagranicznych postępowań sądowych. Jego doświadczenia dotyczą m.in takich krajów jak Holandia, Norwegia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia oraz Włochy. 

Piotr Putyra specjalizuje się w prawie konkurencji. W tym zakresie uczestniczył w audytach wzorców umownych i prowadził szkolenia dla czołowych międzynarodowych koncernów. W bieżącej działalności Piotr Putyra doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumnetów. 

Na co dzień Piotr Putyra uczestniczy również w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej. Szczególnym zainteresowaniem Piotra Putyry cieszy się prawo karne oraz prawo karne skarbowe.

Włada językiem polskim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  22.08.2019

  Krajowa ocena ryzyka gotowa – kto powinien ją wdrożyć?

  Czytaj więcej →

  20.08.2019

  Silne uwierzytelnianie – KNF dopuszcza okres przejściowy po 14 września…

  Czytaj więcej →

  08.08.2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dodatkowe obowiązki…

  Czytaj więcej →

  24.07.2019

  Krajowa ocena ryzyka gotowa – czy instytucje płatnicze mogą prowadzić…

  Czytaj więcej →

  12.07.2019

  Płatności zbliżeniowe jednak z pinem

  Czytaj więcej →

  01.07.2019

  Ustawa antylichwiarska – czy przywróci „szarą strefę” na rynku pożyczek…

  Czytaj więcej →

  17.06.2019

  Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

  Czytaj więcej →

  11.06.2019

  Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

  Czytaj więcej →

  03.06.2019

  Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka…

  Czytaj więcej →

  24.05.2019

  Nowe obowiązki sprawozdawcze zagranicznych firm inwestycyjnych

  Czytaj więcej →