Zespół

Robert Hibner

Adwokat, Counsel

rhibner@dudkowiak.com

Robert Hibner specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rodzinnym i spadkowym.

Mecenas Hibner ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz Counsel w Kancelarii Dudkowiak & Kopeć.

Na co dzień mecenas Hibner prowadzi liczne postępowania karne na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

Mecenas Hibner posiada również bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. 

Włada językiem polskim oraz angielskim.