Zespół

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

tkopec@dudkowiak.pl

Adwokat Tomasz Kopeć ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monntea. Następnie z powodzeniem odbył aplikację adwokacką i uzyskał wpis na listę adwokatów. Mecenas Tomasz Kopeć jest członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej oraz starszym partnerem w Kancelarii.

Mecenas Kopeć jest specjalistą z zakresu problematyki gospodarczej, jego szczególnym zainteresowaniem cieszy się prawo spółek i transakcji handlowych, prawo pracy oraz prawo zamówień publicznych. Regularnie doradza podmiotom wchodzącym w skład struktur korporacyjnych i holdingowych z kapitałem zagranicznym, koncentrując się w głównej mierze na rynku niemieckim. Doświadczenia mecenasa Tomasza Kopeć sięgają również rynków wschodnich oraz dalekowschodnich, gdzie z powodzeniem realizował projekty tworzenia oraz restrukturyzacji spółek oraz struktur holdingowych (np. Serbia, Chiny). 

Wiedza adwokata Tomsza Kopeć nie zamyka się w wyżej zarysowanych ramach, jest prawnikiem wszechstronnym, który swobodnie porusza się w licznych dziedzinach związanych z nowoczesnym biznesem. Potwierdza to fakt, iż kieruje zespołem realizującym projekty z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Jest również silnym filarem zespołu karno-gospodarczego, specjalizującym się w problematyce odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Włada językiem polskim, niemieckim oraz angielskim.Artykuły tematyczne

  20.03.2020

  Przedsiębiorcy: Tarcza antykryzysowa - wstępne założenia

  Czytaj więcej →

  18.12.2018

  Złożenie sprawozdania finansowego spółki przez adwokata lub radcę…

  Czytaj więcej →