Zespół

Wang Yanxiang

Adwokat - Chiny

shenzhen@dudkowiak.com

Wang Yanxiang jest chińskim adwokatem oraz kierownikiem naszej kancelarii prawnej w Chinach (Dudkowiak Kopeć Wang Yanxiang Assn.).

Od lat doradza polskim przedsiębiorcom w realizacji spraw i projektów inwestycyjnych na terenie Chin. 

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji polskich klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych w Chinach. Mecenas Yanxiang ma szczególne umiejętności w prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu polsko-chińskich sporów gospodarczych. 

W codziennej pracy na rzeczy polskich klientów nasza chińska adwokat Wang Yanxiang prowadzi windykacje względem chińskich dłużników, doradza w zagadnieniach związanych z chińskim prawem spółek i chińskim prawem pracy. Ponadto mecenas Wang Yanxiang z powodzeniem doradza w procesach wprowadzania spółek i produktów na chiński rynek, a następnie w ich codziennym funkcjonowaniu na tym rynku. 

Szczególnym polem specjalizacji naszego chińskiej mecenas jest doradztwo w sprawach umów handlowych oraz w sprawa własności intelektualnej . 

Jako prawnik naszego chińskiego biura mecenas Yanxiang zyskała zaufanie licznych polskich przedsiębiorców. 

Wang Yanxiang włada językiem chińskim oraz angielskim. Klientów polskojęzycznych obsługuje we współpracy z naszym polskojęzycznym personelem.