Aktualności

Fuzje i przejęcia w 2021 roku – podsumowanie

Fuzje i przejęcia w 2021 roku – podsumowanie

Rekordowe fuzje i przejęcia na polskim rynku

Rok 2021 był wyjątkowy na polskim rynku M&A. Inwestorzy zawarli rekordową liczbę transakcji. Kolejny raz fuzje i przejęcia zdominowała branża TMT, ale największą pod względem wartości umowę zawarto w sektorze ubezpieczeń.

Wg przygotowywanego przez firmy Fordata i Navigator Capital raportu M&A Index Poland rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o fuzje i przejęcia z udziałem rodzimych podmiotów. Przeprowadzono 328 tego typu operacji.

To wynik o 43 proc. (99 umów) lepszy niż rok wcześniej. Dotychczas najwięcej (247) procesów M&A zrealizowano w 2015.

Największe transakcje M&A w Polsce w 2021

W 2021 największą ujawnioną transakcją był zakup polskiego oddziału Avivy przez Allianz. Niemiecki ubezpieczyciel zapłacił Brytyjczykom za grupę spółek 11,7 mld zł (2,5 mld EUR). Dzięki temu stał się drugą pod względem zbieranej składki firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprócz tego jeszcze tylko dwie zawarte w 2021 umowy na polskim rynku M&A opiewały na więcej niż 1 mld EUR. Chodzi o przejęcie Polkomtelu Infrastruktura przez hiszpański Cellnex Telecom za 7,1 mld zł oraz wartą 7 mld zł akwizycję UPC Polska przez P4, czyli operatora sieci komórkowej Play.

Fuzje i przejęcia wg najaktywniejszych branż

W sumie w ramach dziewięciu największych ujawnionych w minionym roku transakcji kupujący zapłacili sprzedającym 42 mld zł. Z tego trzy umowy dotyczyły sektora TMT obejmującego technologię (w tym e-commerce), media i telekomunikację.

To właśnie ta branża kolejny raz zdominowała fuzje i przejęcia. Nowego właściciela znalazło 85 firm działających w tym obszarze (26 proc. wszystkich przypadków akwizycji, rok wcześniej – 22 proc.). To wzrost o 2/3 (33 umowy) w porównaniu z 2020.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby transakcji M&A znalazły się sektory: FMCG (11 proc. przypadków) oraz przemysł, biotechnologia i ochrona zdrowia (po 9 proc.).

Wśród sprzedających w 2021 dominowali inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za 3/5 zrealizowanych transakcji. Pośród kupujących największą grupę stanowiły podmioty z branży TMT. Przeprowadziły nieco ponad 1/5 procesów M&A.

To wartości podobne do tych z 2020. Wtedy 57 proc. sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, a za 19 proc. zakupów odpowiadały firmy sektora TMT.

Czynniki napędzające fuzje i przejęcia

Na rekordowo liczne w 2021 fuzje i przejęcia wpłynęło kilka czynników:

  1. Niskie stopy procentowe (tanie finansowanie zewnętrzne)
  2. Rosnąca inflacja
  3. Domknięcie części operacji z 2020, gdy z powodu pandemii panowała większa niepewność w gospodarce

Zjawisko inflacji aktywów i nadpłynności – inwestorzy szukali możliwości korzystnego ulokowania kapitału fundusze private equity i venture capital odpowiadały za co 10. transakcję po stronie kupujących).Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa