Aktualności

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe rozbiły bank(i)

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe rozbiły bank(i)

Hipoteki w 2021 roku

Wypłacone w 2021 kredyty na nieruchomości mieszkaniowe opiewały łącznie na 89 mld zł. To najlepszy wynik w historii polskiej bankowości. Łączne zadłużenie klientów z tytułu hipotek przekroczyło 0,5 bln zł, ale na tle innych krajów UE pozostaje niskie.

Wg danych BIK-u w 2021 banki w Polsce udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 88,7 mld zł. To wynik o 40 proc. lepszy niż w 2020 i jednocześnie najlepszy w historii. Poprzedni rekord (z 2008) został pobity o prawie 19 mld zł (27 proc.).

Wysokokwotowe kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

Jednak tym razem wyjątkowo dobra sprzedaż nie była efektem dużej liczby umów, lecz wysokich cen nieruchomości, które rosły mimo pandemii. Choć tych pierwszych również zawarto bardzo dużo – 272 tys. szt., czyli o 1/4 więcej niż w roku poprzednim.

Lepszy wynik zanotowano tylko w latach 2007-08. Było to odpowiednio: 314 oraz 287 tys. umów o kredyt na nieruchomości mieszkaniowe.

W 2021 średnia kwota kredytu hipotecznego wyniosła 326 tys. zł. To o 14 proc. (40 tys. zł) więcej niż w 2020. Przy czym pod koniec roku było to już 349 tys. zł. Nominalny wzrost przeciętnej kwoty zobowiązania hipotecznego okazał się największy w historii gromadzenia statystyk.

Nie mogło być inaczej, skoro przy niemal zerowych (do końca września) stopach procentowych najlepiej sprzedawały się kredyty mieszkaniowe na duże kwoty, czyli w przedziale 350-500 tys. zł oraz powyżej 500 tys. zł. Tych pierwszych w ujęciu rocznym przybyło niespełna 45 proc., drugich – prawie 88 proc.

Ponad połowę (57 proc.) popytu na kredyty na nieruchomości mieszkaniowe wygenerowali klienci z aglomeracji. W stosunku do roku poprzedniego najbardziej wzrosła sprzedaż hipotek w metropolii górnośląskiej (+50 proc.) oraz łódzkiej i krakowskiej (po 44 proc.).

Jednak w ujęciu wartościowym największy udział w sprzedaży miały aglomeracje:

  • warszawska (19,6 proc.),
  • trójmiejska (6,9 proc.) i
  • wrocławska (6,7 proc.).

Bezpieczne zadłużenie hipoteczne

Na koniec 2021 łączne zadłużenie klientów z tytułu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe sięgnęło 526,4 mld zł. Stanowiło to 20,3 proc. PKB.

Pod tym względem Polska plasuje się pod koniec stawki w gronie krajów UE i dużo poniżej średniej (36,7 proc.). Innymi słowy: polskie społeczeństwo jest relatywnie mało zadłużone, jeśli chodzi o nieruchomości.

Na kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich przypadało niecałe 18 proc. całego portfela hipotecznego (94 mld zł). Ich udział systematycznie maleje. W 2009 odpowiadały one za 60 proc. zadłużenia hipotecznego, a sześć lat później – za nieco ponad 1/3.

Wpływa na to kilka czynników:

  1. Systematyczna spłata zobowiązań przez klientów
  2. Praktycznie brak nowych kredytów walutowych (są dostępne, ale na specjalnych warunkach)

Wzrost wartości portfela wyrażonego w złotówkach (z 78 do 412 mld zł w okresie 2009-2021), choć – mimo słabości złotego – maleje też zadłużenie tzw. frankowiczów w ujęciu nominalnym (ze 131 do 94 mld zł w analizowanym okresie).Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa