Aktualności

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

Podstawa prawna – wynagrodzenie minimalne

Dnia 1 stycznia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku z dnia 14 września 2021 roku. Rzeczone rozporządzenie zostało wydawane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w Polsce w 2022 roku

W związku z wejściem w życie powyższego rozporządzenia od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne pracownika w Polsce wynosi 3010 zł brutto, tj. około 2363 zł netto, co oznacza, iż w porównaniu do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrosło o 210 zł, tj. o 7,5 procent. Przypominamy również, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku wzrosła także minimalna stawka godzinowa, która aktualnie wynosi 19,70 zł brutto, tj. 13,91 zł netto (w roku 2021 wynosiła ona 18,30 zł brutto).

Wynagrodzenie minimalne a „etat”

Zgodnie z polskim prawem pracy, w  zależność od wymiaru czasu pracy minimalne wynagrodzenie wynosi:

  • pełen etat         -           3.010,00 zł brutto,
  • 3/4 etatu           -           2.257,50 zł brutto,
  • 2/3 etatu           -           2.006,66 zł brutto,
  • 1/2 etatu           -           1.505,00 zł brutto,
  • 1/3 etatu           -           1.003,33 zł brutto,
  • 1/4 etatu           -           752,50 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne a „Polski Ład”

Zgodnie z „Polskim Ładem” – największą reformą podatkową ostatnich lat w Polsce - minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega opodatkowaniu, dlatego też pracownicy otrzymujący płacę minimalną nie będą płacić podatku dochodowego.

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia pracowników w Polsce

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego spowodowało również zmianę wysokości innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w Polsce takich jak m. in. dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnego wynagrodzenia za przestój, kwot wolnych od potrąceń, minimalnej podstawy zasiłku, odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu czy maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Pytania dot. wynagrodzenie minimalnego – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości dot wynagrodzenie minimalnego zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu prawa pracy z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAlicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa