Aktualności

Nadchodzą zmiany w stawce kilometrówki

Nadchodzą zmiany w stawce kilometrówki

Stawka kilometrówki, czyli inaczej mówiąc przelicznik służący do obliczenia zwrotu kosztów za korzystanie z auta prywatnego do celów służbowych, nie była podwyższana od kilkunastu lat. Od dawna w społeczeństwie podnoszone są więc głosy, że stawki są niedostosowane do obecnych realiów i poziomu cen w Polsce. Przy wysokim i stale rosnącym poziomie inflacji, a także znacznym wzroście cen paliwa, problem ten stał się szczególnie aktualny, co zaowocowało projektem zmian stawek kilometrówki.

Projekt zmian rozporządzenia

Minister Infrastruktury przygotował propozycję rozporządzenia, które ma zmienić obecne rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. Projekt nowego rozporządzenia powstał dopiero w październiku 2022 r. i nie został jeszcze oficjalnie uchwalony, ale dzięki niemu możemy się dowiedzieć jakich zmian w stawkach kilometrówki możemy się spodziewać.

Kilometrówka wzrośnie nawet kilkukrotnie

Obecne stawki kilometrówki obowiązują od 2007 r., a więc aż od 15 lat. Śmiało można więc powiedzieć, że przyszedł czas na ich zmianę. Planowane w rozporządzeniu zmiany w stawkach przedstawiają się następująco:

RODZAJ POJAZDU

OBECNA STAWKA (od 2007 R.)

PROJEKTOWANA STAWKA

Samochód o pojemności skokowej silnika do 900cm3

0,5214 zł za km

0,89 zł za km

Samochód o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358 zł za km

1,038 zł za km

Motocykl

0,2302 zł za km

0,69 zł za km

Motorower

0,1382 zł za km

0,42 zł za km

 

Powyższe zestawienie wskazuje na to, że stawki znacznie wzrosną. W przypadku pojazdów jednośladowych możemy zauważyć, że stawka wzrośnie nawet kilkukrotnie. Zmiany mają dostosować stawkę do obecnych cen paliw oraz innych dóbr i usług.

Pojazdy elektryczne wciąż nieuregulowane

Mimo wielu głosów podnoszonych w społeczeństwie, projektowane zmiany, podobnie jak obecnie obowiązujące rozporządzenie, nie przewidują regulacji dotyczących korzystania przez pracowników z pojazdów zasilanego energią elektryczną. Wobec tego ustalenie stawek za korzystanie z tych pojazdów pozostanie w dalszym ciągu poza regulacją, co może okazać się problematyczne w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jednocześnie jednak, limit kilometrówki nie będzie obowiązywał właścicieli pojazdów elektrycznych, co oznacza, że ustalone stawki będą mogły być wyższe niż te wskazane w rozporządzeniu.

Krótki termin na wejście w życie

Projekt nowego rozporządzenia zakłada szybki termin wejścia w życie nowego rozporządzenia. Zmiany stawek mają wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym opublikowane zostanie zmienione rozporządzenie. Specjaliści z zakresu prawa pracy z naszej Kancelarii podkreślają jednak, że zmiany są obecnie na etapie projektu, więc na ostateczną wysokość stawek trzeba będzie jeszcze poczekać.Joanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa