Aktualności

Nie każdy zapłaci mniejszy podatek za silosy, elewatory i zbiorniki

Nie każdy zapłaci mniejszy podatek za silosy, elewatory i zbiorniki

Podatek od nieruchomości w postaci budowli

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) rozstrzygnął dotychczasowe spory w orzecznictwie dotyczące kryteriów opodatkowania podatkiem od nieruchomości takich obiektów budowlanych jak silosy, elewatory czy zbiorniki.


W uchwale siedmiu sędziów z dnia 29 września 2021 roku, sygn. III FPS 1/21  NSA stwierdził, że obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zostać opodatkowany podatkiem od nieruchomości jako budynek, a nie jako budowla tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Budynek w prawie budowlanym

Podstawowym warunkiem opodatkowania budowli tak jak budynku jest posiadanie przez taką budowlę kryteriów ustawowych budynku tj. trwały związek z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadanie fundamentów i dachu. Ponadto wyróżniającą cechą takiej budowli musi być również posiadanie powierzchni użytkowej.

Wyjaśnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego

W opublikowanym niedawno pisemnym uzasadnieniu uchwały NSA stwierdził m.in., że kwalifikując dany obiekt budowlany na potrzeby podatku od nieruchomości kluczowym jest ustalenie, czy zasadniczym parametrem architektoniczno-technicznym (konstrukcyjnym) obiektu jest jego powierzchnia użytkowa, czy też pojemność. Tym samym dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości inaczej postrzegać należy, jako przedmiot opodatkowania, klasyczny budynek magazynowy, który wykorzystywany jest w praktyce gospodarczej jako zbiornik (np. zboża i innych materiałów sypkich), lecz jego wyróżniającą cechą techniczną jest powierzchnia użytkowa (podlegać on winien opodatkowaniu jako budynek), a odmiennie obiekt budowlany, który zaprojektowany został i zrealizowany wyłącznie jako pojemnik (zbiornik) określonych produktów sypkich, ciekłych bądź gazowych.

Podatek od nieruchomości od silosów, elewatorów i zbiorników

Stanowisko NSA pozwala zatem na opodatkowanie jako budynku takich obiektów jak silosy, elewatory czy inne podobne zbiorniki, tylko w sytuacji, gdy ich wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. Wydaje się, że w praktyce będzie to dotyczyć stosunkowo niewielkiej ilości obiektów. W zdecydowanej większości przypadków silosy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% ich wartości początkowej przyjętej do amortyzacji. Zwykle jest ona równa kosztowi nabycia lub wytworzenia budowli. 

Czas zrewidować deklaracje podatkowe

Właściciele silosów, elewatorów czy zbiorników powinni zrewidować deklaracje na podatek od nieruchomości składane w ostatnich latach celem ustalenia, czy ich obiekty zostały prawidłowo opodatkowane. Być może będą uprawnieni dokonać korekty błędnie złożonej deklaracji i ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Możliwy jest również gorszy scenariusz, zgodnie z którym gmina stwierdzi niedopłatę podatku z powodu błędnie złożonej deklaracji i upomni się o zapłatę zaległego podatku. Warto być przygotowanym na taką ewentualność.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa