Aktualności

Rekordowo popularna rejestracja spółek

Rekordowo popularna rejestracja spółek

Kilka czynników sprawiło, że w 2021 r. rejestracja spółki mocno zyskała na popularności. W efekcie liczba utworzonych firm tego rodzaju okazała się największa w historii, przewyższając poprzedni rekord o 10 proc. Najwięcej nowych podmiotów powstało w branży handlowej.

Z danych KRS oraz bazy CEiDG wynika, że w 2021 r. w polskim obrocie gospodarczym pojawiło się 352 tys. firm. To największa liczba rejestracji nowych podmiotów gospodarczych w historii.

Dużo nowych spółek prawa handlowego

Na rekordowy wynik złożyły się jednoosobowe przedsiębiorstwa i spółki prawa handlowego. Tych pierwszych zarejestrowano 295,6 tys., co było rezultatem zbliżonym do średniej wieloletniej. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o ponad 11 proc., czyli 30 tys. mikrofirm.

Jednak rekordowo dużo powstało też nowych spółek. Rejestr Przedsiębiorców KRS powiększył się bowiem o 56,3 tys. tego rodzaju działalności. To wynik nie tylko o 19 proc. (9,1 tys. podmiotów) lepszy od zeszłorocznego, ale też o 10 proc. (5,2 tys. firm) przewyższający dotychczasowy rekord z 2016 r., gdy utworzono 51,1 tys. spółek.

Pod względem formy prawnej wśród nowo powstałych podmiotów dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ok. 91 proc. przypadków). Na drugim miejscu uplasowały się spółki jawne (ponad 3 proc.).

Średni kapitał zakładowy utworzonych podmiotów oscylował wokół 50 tys. zł. W 233 przypadkach wynosił on co najmniej 1 mln zł.

Rejestracja spółki w Warszawie i innych metropoliach

Na powołanie spółki w 2021 najczęściej decydowali się inwestorzy z trzech branż. Chodzi o:

  • handel – 16,2 proc. wszystkich utworzonych podmiotów,
  • budownictwo – 16 proc.,
  • działalność profesjonalną, która obejmuje m.in. kancelarie prawne – 13,7 proc.

Wymieniona trójka odpowiadała łącznie za niemal połowę nowych umów o zawiązaniu spółki. W żadnym z pozostałych sektorów określonych kodem PKD nie powstało więcej niż 5 tys. firm.

Wśród miast, w których w ub.r. rejestracja spółki była najpopularniejsza, dominowały aglomeracje. Najwięcej nowych podmiotów powstało w Warszawie (14,3 tys.), Krakowie (3,3 tys.), Wrocławiu (3,2 tys.) i Poznaniu (2,8 tys.).

W ujęciu regionalnym niekwestionowanym liderem okazało się Mazowsze. Powołano tam co trzecią nową spółkę. Co dziesiąta powstała w Wielkopolsce.

Dobry czas na powołanie spółki

Zdaniem ekspertów kancelarii Dudkowiak Kopeć & Putyra na największe od lat zainteresowanie tworzeniem spółek złożyło się kilka czynników:

  1. Dobra koniunktura gospodarcza
  2. Pandemia, która wielu przedsiębiorcom uświadomiła większe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu w formie spółki (rozdzielenie majątku prywatnego od firmowego)
  3. Duża aktywność deweloperów, którzy chętnie powołują nowe spółki do obsługi konkretnego przedsięwzięcia budowlanego
  4. Polski Ład, czyli pakiet zmian w podatkach.

Rozpoczęte w połowie ub.r. prace nad nowelizacją ustaw o PIT, CIT i VAT zwiększyły zainteresowanie spółkami, które w nowym otoczeniu prawnym stały się korzystniejszymi formami prowadzenia biznesu. Widać to w statystykach KRS-u.

Od września co miesiąc powoływano po ponad 5 tys. podmiotów tego rodzaju. W grudniu liczba rejestracji przekroczyła 7 tys. szt.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa