Aktualności

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy – beneficjentów Specustawy

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy – beneficjentów Specustawy

28 stycznia 2023 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Specustawa). Wprowadza ona szereg istotnych zmian w zakresie m.in. legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

Zmiana podejścia

Na mocy nowych przepisów planowana wcześniej możliwość ubiegania się przez beneficjentów Specustawy o szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy została uchylona. Uzasadnieniem takiej decyzji ustawodawcy służył brak możliwości sprawnej realizacji zadania przeprowadzenia tak dużej liczby postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodów, a jednocześnie, nadanie aplikacji diia.pl statusu dokumentu pobytowego, pozwalającego na przekroczenie granicy, podróżowanie oraz przebywanie w państwach strefy Schengen osobom objętym ochroną czasową.

Zezwolenia na pobyt dla beneficjentów Specustawy – komu będą wydawane?

Przy tym ustawodawca zdecydował się na inne rozwiązanie: wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na okres do 3 lat będą mogły złożyć osoby, objęte ochroną czasową w Polsce, pod warunkiem, że celem ich pobytu będzie:

  • praca,
  • praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że nadal nie będzie możliwe złożenie wniosków pobytowych w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla niepełnoletnich dzieci, studentów, uczniów, niepracujących emerytów, tj. jednych z najliczniejszych kategorii wśród beneficjentów Specustawy, a zarazem najbardziej potrzebujących pomocy w obecnej sytuacji. Jednak te osoby nadal będą objęci ochroną czasową i mogą legalnie przebywać w Polsce co najmniej do 24 sierpnia 2023 roku, tj. do upływu okresu zapewnienia ochrony czasowej na mocy Specustawy, o ile ten okres nie zostanie przedłużony później.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w jednym z ww. celów będzie można składać od 1 kwietnia 2023 roku. Wnioski złożone przed tą datą lub w innym celu niż wskazanym powyżej będą pozostawione bez rozpoznania.

Ułatwienia przy udzieleniu zezwoleń na pobyt

Dla „pracujących” beneficjentów Specustawy przewidziano zostało kilka istotnych ułatwień:

  1. Brak obowiązku uzyskania przez pracodawców tzw. informacji starosty,
  2. Brak obowiązku złożenia odcisków palców w urzędzie wojewódzkim.

Przedsiębiorcy natomiast nie będą musieli wykazywać osiągnięcia przez prowadzoną działalność gospodarczą określonego poziomu dochodu lub zatrudniać obywateli Polskich aby uzyskać zezwolenie na pobyt. 

Nasi prawnicy specjalizujący się w polskim prawie imigracyjnym pomogą dopełnić wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy oraz legalizacją pobytu lub pracy w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa