Aktualności

Zmiany w Kodeksie pracy od nowego roku

Zmiany w Kodeksie pracy od nowego roku

Nowy rok przyniesie szereg istotnych zmian do Kodeksu pracy. Z początkiem roku w Kodeksie pracy pojawi się praca zdalna, przepisy o kontrolowaniu trzeźwości pracowników, a także zmiany w zasadach udzielaniu urlopów rodzicielskich i macierzyńskich dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Zmiany mają wejść w życie w pierwszych miesiącach roku, w związku z czym pracodawcy mają niewiele czasu, aby dostosować zakłady pracy i wewnętrzną dokumentację do nadchodzących zmian.

Specjalnie z myślą o pracodawcach członkowie zespołu prawa pracy naszej Kancelarii przygotowali zestawienie zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie po nowym roku. Zmiany są istotne i będą miały wpływ na obowiązki pracodawców, a także sposób prowadzenia dokumentacji w większych zakładach pracy. Od nowego roku wprowadzone zostaną uregulowania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. Pojawią się też zmiany w zasadach przyznawania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich – zmiany nastąpią w przepisach dotyczących pracowników adoptujących lub przyjmujących dzieci na wychowanie.

Zmiany w urlopach dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Zmianą, której data wejście w życie jest już ustalona, jest zmiana przepisów art. 182 oraz 183 Kodeksu pracy, dotyczących urlopu w razie adopcji lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Od 1 lutego 2023 r. przepisy te zyskają nowe, bardziej precyzyjne brzmienie. Wprowadzona zostanie również nowa zasada dotycząca udzielania urlopu rodzicielskiego dla tego rodzaju pracowników – urlop ten będzie mógł zostać udzielony jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach.

Kontrola trzeźwości

Dnia 1 grudnia 2022 r. Sejm zakończył prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która wprowadza do kodeksu rozdział o kontroli trzeźwości pracowników, a także rozdział o pracy zdalnej. Tekst ustawy nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, a ustawa została skierowana do Senatu. Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników mają wejść jednak dość szybko – 14 dni po ogłoszeniu tekstu ustawy w Dzienniku Ustaw. Termin ten jest więc krótki i można się spodziewać, że zmiany wejdą w życie jeszcze w styczniu 2023 r. Wobec czego pracodawcy już teraz powinni rozpocząć przygotowania do zmian – w szczególności wyposażyć zakłady w odpowiedni sprzęt pomiarowy i przygotować nowe wersje regulaminów pracy, zawierające zapisy o kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawcy, którzy nie uregulują wewnętrznie zasad dokonywania kontroli pracowników, nie będą mogli takiej kontroli dokonywać. Dotyczy to również pracodawców, którzy nie mają obowiązku posiadania regulaminu pracy. W takiej sytuacji pracodawcy muszą przedstawić pracownikom zasady dokonywania kontroli w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie, np. poprzez wydanie obwieszczenia. Jednocześnie warto pamiętać, że pracownicy muszą mieć również czas na zapoznanie się z zasadami dokonywania kontroli. Zgodnie z ustawą, pracodawca musi poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości i jej zasadach nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.  Wobec tego rekomendujemy, aby pracodawcy już teraz przygotowali nowe regulacje – tak aby móc wprowadzić je w dniu wejścia w życie ustawy.

Praca zdalna

Nowy rozdział o pracy zdalnej został uregulowany tą samą ustawą co rozdział o kontroli trzeźwości pracowników. W tym przypadku ustawodawca zdecydował się dać jednak pracodawcom więcej czasu na przygotowania do zmian. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia. Prognozuje się więc ich wejście w życie w lutym lub marcu 2023 r. Zmiany mają usunąć z Kodeksu pracy rozdział o telepracy i wprowadzić całkowicie nowe regulacje o pracy zdalnej, dostosowane do obecnych realiów na rynku pracy. Pracodawców czekają więc zmiany we wzorach umów z pracownikami, regulaminów pracy i wniosków.

Nowy rok – nowe obowiązki

W świetle opisanych wyżej zmian nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że nowy rok przyniesie wiele nowych obowiązków dla pracodawców. Mając na uwadze, że nowe przepisy mają wejść w życie lada moment, zalecamy, aby pracodawcy już teraz zapoznali się ze szczegółami nadchodzących zmian w przepisach i rozpoczęli przygotowania do wdrożenia zmian w zakładach pracy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej porady na temat zmian w przepisach Kodeksu pracy zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa